procedura membralitate

În cadrul Bisericii “Metanoia” din Arad, primirea de noi membri se realizează pe două căi:

Prin botez
Valabil şi în cazul persoanelor ce provin din alte culte (neevanghelice) sau religii, persoane care şi-au mărturisit credinţa în Domnul Isus Cristos în cadrul Bisericii noastre prin actul public al botezului nou-testamental. Acest proces este coordonat şi supravegheat de către departamentul de asimilare al Bisericii, cât şi de comisia de membralitate desemnată prin adunarea generală a Bisericii.

Paşii Procesului:
- Participarea la cursul de Caticheză (în funcţie de caz, şi la cursul de “Primii Paşi”)
- Interviul cu comisia de membralitate
- Actul Botezului – organizat în cadrul Bisericii Metanoia

Prin transfer
Valabil în cazul persoanelor care provin din alte biserici evanghelice, şi care şi-au mărturisit deja credinţa în Domnul Isus Cristos prin botezul nou-testamental.

Paşii Procesului:
- Cererea de Membralitate (se obţine şi se depune la Secretariatul Bisericii);
- Interviul iniţial, cu doi sau trei reprezentanţi din Comisia de Membralitate;
- Interviul final, cu comisia întreagă – se consultă şi liderul de grup;
- Îndeplinirea cerinţelor de membralitate - evaluate de comisia de membralitate;
- Fotografiile candidaţilor vor fi expuse bisericii
- Candidaţii aprobaţi vor fi prezentaţi bisericii

Cerințele pentru procesul de transfer:
- Participare 9 luni în Cadrul Bisericii (frecvenţa de cel putin 80%)
- Integrarea în grup mic (participare cel putin 6 luni de la data intrării în grup)
- Biletul Membral: este cerut şi verificat de Comisia de Membralitate de la Biserica de origine
- Cei Casatoriţi – sunt acceptaţi doar împreuna cu soţul sau soţia
- Candidaţii de botez: chiar daca sunt înscrişi în cursul de caticheză sau primii paşi, trebuie să frecventeze un grup mic şi serviciile Bisericii, înainte de a fi botezaţi.
- În Cazurile Excepţionale: comisia de membralitate va analiza situaţia şi va lua deciziile necesare în funcţie de caz.

Interviul iniţial: echipa formată este din două sau trei persoane din cadrul Comisiei de Membralitate va organiza acest interviu o data la 2 sa 3 luni, la care vor fi invitaţi toţi cei care şi-au depus cererile pentru membralitate la secretariatul bisericii. Acest interviu are ca şi scop cunoaşterea şi înştiinţarea celor interesaţi cu privire la detalii, condiţii şi valori esenţiale ce sunt necesare pentru fiecare membru din comunitatea noastră.

Interviul final: comisia de membralitate (intreagă) analizează fiecare persoană care a trecut prin interviul iniţial şi a completat cererea de membralitate pentru a observa dacă cerinţele procedurii au fost îndeplinite sau nu. În urma analizei comisiei, se va lua o hotărâre privind acceptarea, amânarea sau refuzarea membralităţii.

Comisia de Membralitate: va sesiza Comisia de Disciplinare în situaţiile în care aplicantul pentru membralitate a fost disciplinat, exclus în alte biserici sau are alte probleme care necesită analiză şi consiliere. Aceiaşi sesizare este recomandată şi în cazul unor persoane înscrise la caticheza dar care au probleme ce necesită consiliere.

line