integrare grup mic

Cei care doresc să intre într-unul din grupurile mici din cadrul Bisericii Baptiste Metanoia Arad trebuie să se informeze cu privire la viziunea, scopul și valorile Bisericii Metanoia, precum și să cunoască câteva informații de bază privind lucrarea cu grupurile mici din cadrul bisericii, respectiv ce trebuie să știi dacă dorești să devii membru al unui Grup Mic în Biserica Metanoia.

Ce este un Grup Mic - Scopul și Viziunea Grupurilor Mici
Scopul Bisericii Baptiste Metanoia Arad este ca fiecare om sa ajungă desăvârșit in Hristos (Coloseni 1:28). În lumina acestui scop specific, Grupurile Mici sunt unelte (mijloace/vehicule) prin care căutam să creem un cadru în care fiecare credincios să interacționeze personal cu Dumnezeu și cu alți credincioși. Scopul grupurilor noastre este unul transformațional, definit in termeni eclesiologici ca și grupuri de ucenicizare. Ucenicizarea reprezintă procesul care înglobează evanghelizarea, studiul biblic, părtășia, edificarea, încurajarea, consilierea, darea de socoteala, slujirea, adorarea, etc., ca mijloace în a atinge scopul – facerea de ucenici: oameni transformati care, la rândul lor, îi transformă pe alții (vezi Mt. 28:18-20; 2 Tim 2:2). Modelul este unul scriptural, creștinii din primele veacuri, inclusiv din perioada Noului Testament, având acest obicei de a se întâlni în case. Cu atât mai mult, într-o generație contemporană dominată de individualism și izolare (aspect evident chiar și în bisericile evanghelice), vedem nevoia de a crește tot mai mult în asemănarea cu Hristos într-un cadru mai restrâns, care să ne permită să veghem unii asupra altora și să ne purtăm sarcinile unii altora (cf. Ev. 10-24-25; Gal. 6:1-2).

Componența și activitatea Grupurilor Mici
Grupurile sunt conduse de către un coordonator ajutat de 1-2 asistenți. Un grup mic are în componență între 5-15 persoane, care se întrunesc împreună săptămânal, pentru cel puțin 2 ore. Nucleul grupului mic este format din membri ai Bisericii Metanoia, dar participarea în grup nu este restrânsă doar la aceștia. Criteriul de selecție al membrilor grupului este pe vârste, fiind conștienți că nevoile și problemele spirituale diferă de la o generație la alta, dar fără a face din acest criteriu o regulă strictă. Grupele de adulți sunt mixte, formate din 4 până la 8 familii, iar cele de tineri si adolescenți, separate în grupuri de băieți și grupuri de fete. Grupele se restructurează în mod regulat, metoda cea mai indicată fiind aceea a creșterii naturale care conduce în mod necesar la divizarea grupului în 2 sau 3 nuclee în jurul cărora se vor forma noi grupuri. Dacă din diferite motive, acest proces al creșterii naturale nu are loc, grupurile vor fi restructurate la inițiativa coordonatorului de grup sau a Departamentului de Grupuri Mici, după o perioadă de 2-3 ani.

În cadrul întâlnirilor de grup se urmăresc 7 obiective principale: relaționarea, rugăciunea, studiul Scripturii (cu accent pe aplicare personala), darea de socoteala, slujirea (activități sociale), evanghelizarea (misiunea) și închinarea. Programa de studiu a grupurilor mici urmărește tematica de predicare din serviciile principale ale bisericii, căutându-se menținerea unui sistem unitar: amvon – grupuri mici – studiu individual. Astfel, atât rațiunea de a exista, cât și activitatea grupurilor mici este strâns legată și depinde în mod direct de viziunea și activitățile bisericii.

Activitatea grupurilor mici gravitează în jurul programei unitare de studiu care este construită pe tiparul anului școlar: 15 Septembrie – 15 Iunie. Majoritatea grupurilor se întâlnesc și în cele trei luni de vară, în special pentru relaționare, rugăciune sau alte activități, dar fără a urma un curriculum unitar. Locațiile unde se întâlnesc grupurile sunt, în funcție de posibilități, acasă la membrii grupului, sau în sălile disponibile din cadrul clădirii bisericii. Zilele și ora la care are loc întâlnirea de grup se stabilesc de comun acord în funcție de programul și nevoile membrilor din fiecare grup. Cei care s-au decis să intre într-un grup mic vor depune o cerere (Link) la secretariatul bisericii sau la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , cuprinzând unele informații generale, cerere care va fi urmată de o discuție cu 1-2 persoane din cadrul Departamentului de Grupuri Mici. Informațiile solicitate (ca de exemplu: vârsta, situația familială, adresa, contextul din care provine, prietenii sau cunoscuții pe care îi are în biserică, motivele pentru care dorește să participe la grup, întrebări de clarificare a unor aspecte, altele) sunt necesare în scopul de a integra persoana într-un grup care să se potrivească cât mai bine profilului acesteia.

Important de reținut:

1. Restructurarea principală grupurilor are loc de obicei înainte de începerea anului școlar, urmând ca pe parcursul anului să apară doar modificări punctuale sau necesare în componența grupurilor, pentru a nu perturba mai mult decât este necesar echilibrul și obiectivele asumate de către respectivul grup.

2. Introducerea noilor persoane în grupuri nu se face în mod aleatoriu sau impus, ci ca urmare a unui proces care, din acest motiv, este posibil (dar nu necesar) să dureze câteva săptămâni. În acest sens, reprezentanții departamentului vor lua legătura cu coordonatorii grupurilor care mai au loc să primească noi membri și le vor propune integrarea acestora, urmând ca la rândul lor coordonatorii să discute aceste propuneri cu ceilalți membri ai grupului și sa dea un răspuns în acest sens. În final, solicitantului i se va comunica varianta/variantele posibile, cu o scurtă descriere a grupului respectiv (componența, cât timp se previzionează că va mai funcționa în această componență, media de vârstă, locațiile și ora de întâlnire, obiective sau reguli specifice ale grupului, altele), urmând ca acesta să decidă dacă este de acord să se integreze în acel grup.

3. În funcție de situație, unele grupuri pot avea anumite reguli interne specifice, cum ar fi: confidențialitatea totală sau parțială a informațiilor împărtășite, dare de socoteală constantă cu privire la timpul de rugăciune și citire a Scripturii sau cu privire la anumite domenii personale, procentul de absenteism permis, completarea lecțiilor, participarea la activități de slujire (acțiuni sociale), altele. În astfel de situații, începând cu momentul integrării, noul membru își va asuma în mod implicit și aceste reguli, având în vedere că nerespectarea lor ar atrage după sine pierderea calității de membru în respectivul grup.

line