MISIUNEA

 

DEFINIȚIE

Misiunea bisericii este aceea de a‑L glorifica pe Dumnezeu proclamând cu îndrăzneală şi întrupând în mod autentic mesajul evangheliei cu scopul de a face ucenici ai lui Isus Cristos care să I se închine şi să trăiască în ascultare de El.
Misiunea nu este doar o activitate a bisericii (aşa cum s‑a împământenit ideea, în general) ci tema dominantă a existenţei bisericii. Biserica există pentru că există o misiune, nu viceversa.

Isus le‑a zis din nou: „Pace vouă! Cum M‑a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” (Ioan 20:21) (sublinierea ne aparţine)

Dumnezeu este iniţiatorul şi susţinătorul misiunii, iar primul „trimis” este Isus Cristos, cel care a venit să răscumpere omul din păcat.

Isus S‑a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le‑a zis: „Toată puterea Mi‑a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi‑vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi‑i să păzească tot ce v‑am poruncit. Şi iată că  Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului." Amin. (Marea Trimitere) (Matei 28:18‑20)

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi‑Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului. (Fapte 1:8)

Noi dar, suntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi‑vă cu Dumnezeu! (2 Corinteni 5:20)

 

MIJLOACELE - Cadrul Metanoia

 • ucenicie personală (creştinii maturi evanghelizează şi ucenicizează pe alţii unu‑la‑unu).
 • grupuri de ucenicie/grup mic (intenţionat, în vederea integrării necredincioşilor; mănâncă împreună, citesc Scriptura împreună, se roagă unii pentru alţii, slujesc împreună, etc.)
 • implicarea în misiunea externă (susţinere în rugăciune, susţinere financiară a unor echipe/indivizi pe termen scurt/lung etc.)
 • întâlniri publice cu caracter evenghelistic (în cadrul bisericii sau în afară ei)
 • tabere şi evenimente evanghelistice.
 • ieşirea şi implicarea în comunitate (activităţi cu caracter social, caritabil, cu scop final evanghelistic).

 

PERICOLE

 • neascultarea de porunca lui Dumnezeu aduce judecata Lui.
 • maturitatea membrilor bisericii/iresponsabilitate.
 • adăugare, nu înmulţire.
 • pierderea relevanţei.
 • apatie spirituală.
 • consumerism.

Biserica există pentru misiune aşa cum focul există pentru a arde. Acolo unde nu există misiune, nu există biserică. (Emil Brunner)

Biserica este instrumentul prin care Dumnezeu îşi duce la îndeplinire scopul de a răscumpăra oamenii pierduţi. Ea este o comunitate care se defineşte şi care se grupează în jurul scopului de a fi un agent al misiunii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, principiul fundamental de organizare a bisericii este misiunea. Când biserica este angajată în misiune, ea este cu adevărat biserică. Misiunea lui Dumnezeu se revarsă în mod direct prin fiecare credincios şi fiecare comunitate creştină. (Allan Hirsch)

line