MATURITATEA
 
DEFINIȚIE
Chiar dacă nu foloseşte acest cuvânt, Biblia vorbeşte despre maturitate ca fiind o trăsătură esenţială a vieţii spirituale. Termenii biblici sunt creştere şi desăvârşire. În Epistola către Efeseni, capitolul 4, ni se spune că Dumnezeu dă bisericii daruri în scopul desăvârşirii sfinţilor, al ajungerii la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Cristos.
Obiectivul este să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Cristos.
În Coloseni 1:28, lupta lui Pavel este să înfăţişeze pe orice om desăvârşit în Cristos.
 • Fiecare ucenic al lui Cristos are o responsabilitate personală faţă de propria‑i creştere spirituală.
 • Conform Scripturii, creşterea spirituală nu este opţională; este o poruncă (vez 1 Petru 2:2).
 • Credinciosul trebuie să‑şi dorească şi să se lupte atât pentru maturizarea sa personală cât şi a comunităţii, cu alte cuvinte să devină ucenic (discipol) al lui Cristos, pentru ca mai apoi să‑i ajute şi pe alţii să devină ucenici. 
Şi ce‑ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii. (2 Timotei 2:2)
 • Ucenicia nu înseamnă o frecvenţă bună la întâlnirile de duminica, agreerea unor principii morale şi implinirea unor ritualuri religioase, ci mai degrabă un mod de viaţă inspirat de Cristos.
Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. (1 Ioan 2:6)
Ucenic sau discipol al lui Cristos este acela care creşte în asemănarea lui Cristos, aduce pe alţii la Cristos şi îi învaţă să păzească tot ce a poruncit El.
 
MIJLOACELE - Cadrul Metanoia
Mijloacele pregătite de Dumnezeu pentru atingerea maturităţii:
 • Sabia Duhului – Scriptura (2 Timotei 3:16‑17)
 • Comunitatea Duhului – Biserica (Efeseni 4:16, Evrei 10:24‑25)
 • “Respiraţia” Duhului – Rugăciunea.
Pentru a pune o biserică pe picioare trebuie ca mai întâi ea să treacă pe genunchi. (Traian Dorz)
 • Disciplinele Spirituale ‑ Postul, Meditaţia, Supunerea, Slujirea şi altele.
În Biserica Metanoia Arad procesul ucenicizării este susţinut prin:
 • întâlnirile comune ale bisericii
 • grupuri mici
 • ucenicie unu‑la‑unu
 • conferinţe tematice
 • întâlniri de tineret
 • grupe de copii
 • tabere
 • diverse forme de slujire în interiorul comunităţii şi în afara ei
PERICOLE
Scriptura ne avertizează cu privire la pericolul imens al imaturităţii spirituale, al lipsei creşterii (vezi 1 Corinteni 3, Evrei 5:12 – 6:12, Efeseni 4:14). „Pruncia spirituală” se caracterizează prin instabilitate doctrinară, lipsa integrităţii de caracter şi dezinteres pentru slujire. Efectele ei sunt o sumedenie de roade ale firii pământeşti şi pot duce în final la pierderea credinţei.

line