MĂRTURIA

 

DEFINIȚIE

Mărturia este un fapt (dovadă, probă, indiciu) care serveşte la confirmarea unui adevăr.

  • O bună mărturie a vieţii unui om îi conferă acestuia credibilitate şi relevanţă atunci când vesteşte sau proclamă evanghelia. Este de fapt concordanţa dintre vorbe şi fapte. Întotdeauna aceste două elemente sunt într‑o tensiune dinamică, completându‑se unul pe celălalt.
  • Puterea mărturiei constă în lucrarea de rodire a Duhului Sfânt în viaţa noastră cât şi în cunoaşterea profundă a lui Dumnezeu. Aceste două elemente ne transformă după chipul lui Dumnezeu.

[...] Să vă purtaţi într‑un chip vrednic de Domnul, ca să‑I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu.(Coloseni1:10)
Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. (1 Petru 2:12)
Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. (1 Ioan 2:5‑6)

  • Dumnezeu ne‑a chemat să fim sarea pământului şi lumina lumii, să dăm gust şi să aducem lumină în întuneric. (Matei 5:13‑16)

 

MIJLOACELE - Cadrul Metanoia

O mărturie creştină vizibilă, credibilă (nu mai puţin decât o mărturie creştină audibilă) în fabrici, în birouri, în magazine, în şcoli, în sate şi pretutindeni, este necesară pentru ca masele de oameni care nu‑l cunosc pe Dumnezeu în mod personal să aibe ocazia să pronunţe un verdict „pentru” sau „împotriva” lui Isus Cristos. (Paul Rees)

 

PERICOLE

Mărturia care nu este trăită:

  • nu are impact asupra vieţii altora (atunci când Dumnezeu îi cercetează).
  • duce la discreditarea personală şi comunitară – sarea care îşi pierde gustul nu mai este bună la nimic, este lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.
  • distruge comunitatea.

Căci „din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri”, după cum este scris. (Romani 2:24)
Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? (1 Corinteni 5:6)
Viaţa a fost arătată, şi noi am văzut‑o şi mărturisim despre ea şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care ne‑a fost arătată ‑ deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. (1 Ioan 1:2‑3)

line