O introducere la paradoxuri

paradox-clipart-1Unele realități nu pot fi explicate doar dintr-o singură perspectivă. Un paradox ne permite să interceptăm întreg adevărul prin a suprapune două afirmații ce par contradictorii. Când două adevăruri incompatibile la prima vedere sunt ținute în tensiune și apar contradicții, avem de-a face cu un paradox. Paradoxul (din gr. para - contra și doxa – părere, credință) are, de obicei, un sens negativ, sugerând contradicția. Dar un paradox poate funcționa și ca antinomie: să ai în față un contrast evident, și totuși, două adevăruri pot sta împreună într-o aparentă contradicție. Te aștepți la ceva și este tocmai invers.

Vom aborda paradoxurile uceniciei creștine într-o serie de eseuri scurte. Are creștinismul paradoxuri? Am convingerea că da. În creștinism, abilitatea de a îmbrățișa și de a lucra cu paradoxul este marca maturității spirituale. De altfel, anumite aspecte ale experienței personale cu Dumnezeu nu pot fi captate decât prin paradox. Credința creștină este plină de paradoxuri pentru că este înrădăcinată în tainele divine. Paradoxul este limbajul misterului, considerat drept cel mai bun mijloc de a vorbi despre taine. Învățăm să participăm în tainele lui Dumnezeu prin a practica paradoxurile – paradoxurile vii!

Cu cât gândirea lui Cristos se extindea, cu atât lista paradoxurilor se îmbogățea și ea. Ne amintim câteva dintre ele: Numai cine se smerește, va fi înălțat (Luca 14:11); Celui ce are, i se va da, dar de la cel ce nu are, se va lua chiar și ce are (Luca 19:26); Mulți din cei dintâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei dintâi (Matei 19:30); Să fii liber, și totuși să te faci de bună voie rob (Romani 6:15-23); Ca să fii considerat înțelept, trebuie să te faci nebun (1 Corinteni 3:18); Când ești slab, de fapt atunci ești tare (2 Corinteni 12:10).

Spiritualitatea creștină excelează în paradoxuri. În general, un paradox se referă nu atât la o stare de fapt, cât la o afirmație. Înțelegând paradoxul ca un enunț contradictoriu și, în același timp, demonstrabil - sau ca ceva ce apare absurd ori de necrezut, dar care poate fi adevărat -, vom căuta să arătăm în seria aceasta valoarea paradoxurilor creștine în capacitatea lor de a transforma centrul personalității umane și, implicit, a societății umane.

Isus Cristos și-a prezentat programul Împărăției axat pe mai multe paradoxuri. Ce ascundea, de fapt, mesajul lui Cristos? Ce era atât de radical în mesajul creștin? Ce au înțeles ucenicii Lui?

Vom ilustra principiul prin două modele de trăire care s-au evidențiat de la începutul creștinismului: modelul implicării sociale și modelul martirajului. Primul model, de ordin social, reflecta corect învățătura adusă de Isus, care cerea ucenicilor Lui implicarea socială, însă prin norme etice diferite de cele oferite de lumea de atunci. Cele două sisteme etice, al lumii și al lui Cristos, apăreau de la început în opoziție. Biserica a înțeles contrastul și a decis să aleagă noile legi ale vieții sociale propuse de Isus. Astfel, noua religie a urmașilor lui Cristos se orienta înspre orfani, săraci, văduve, bolnavi, străini etc. Nicio altă religie nu făcea atât pentru acești marginalizați ai societății. Impactul a fost uriaș, creștinismul făcându-și astfel loc în lumea religioasă a Imperiului Roman.

Al doilea model, de ordin spiritual, religios, sfida hedonismul secular al vremii. Începând cu primul martir al Bisericii, Ștefan, găsim în noua comunitate religioasă stabilită de Isus un spirit sacrificial neobișnuit. Modelul martirajului a fost apoi adoptat și extins de apostoli. Modelul cerea creștinilor să înainteze în credința lor indiferent de eșecurile interne sau atacurile externe. Devenea clar că spiritul lor martiric trebuie să fi fost motivat de ceva tainic, specific și esențial din mesajul și viața lui Isus. De fapt, El Însuși, jertfindu-Se pe Sine, se oferise drept model de cucerire a lumii printr-un altfel de a fi și a trăi. Începea ofensiva cuceririi lumii prin jertfă.

Emil Bartoș

info metanoia

serile dialogos dreapta

live

programul bisericii

live

predica din weekend copy

motive de rugaciune

youtube yahoo facebook

line