Paștele – O sărbătoare a Învierii!

paste-2016Ea (Evanghelia) privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește duhul sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 1:3-4)
 
Deși privim la suferințele lui Isus și la moartea lui pe cruce, Paștele este o sărbătoare a învierii Lui – Dumnezeu L-a ridicat pe Isus din morți, zdrobind astfel puterea păcatului și boldul morții.
 
După ce Isus a murit, ucenici i-au luat trupul jos de pe cruce și l-au așezat într-un mormânt, cu o piatră mare și grea poziționată la intrarea în peșteră. Liderii religioși, îngrijorați că trupul lui Isus poate fi furat, au cerut ca un detașament de soldați romani să facă de gardă în fața mormântului. Ei nu au dorit ca Isus să iasă de acolo!
 
Dar Isus a ieșit!
 
Când Isus atârna pe cruce, scepticii și criticii își băteau joc de El și spuneau: ”Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce, și vom crede în El!” (Matei 27:42). Dar Isus avea ceva mai important în plan și de aceea Isus a lăsat să fie îngropat timp de trei zile ca mai apoi să învie și să demonstreze lumii că El este Fiul Dumnezeului celui viu, că El este Mesia promisul, eliberatorul lui Israel și al întregii omeniri.
 
Toți cunoaștem această relatare. Dar este foarte important să ne aducem aminte că Paștele nu este doar un elogiu adus unui om bun, unui învățător religios ieșit din comun, care a trăit cu 2000 de ani în urmă. Paștele este o sărbătoare a faptului că El este în viață azi! Noi suntem dovada vie, și împreună cu noi, alți milioane de creștini care sărbătoresc Paștele. Pentru că la Paște, Isus a fost”dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților” (Romani 1:4).
 

”Ea (Evanghelia) privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește duhul sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 1:3-4)

Deși privim la suferințele lui Isus și la moartea lui pe cruce, Paștele este o sărbătoare a învierii Lui – Dumnezeu L-a ridicat pe Isus din morți, zdrobind astfel puterea păcatului și boldul morții.

După ce Isus a murit, ucenici i-au luat trupul jos de pe cruce și l-au așezat într-un mormânt, cu o piatră mare și grea poziționată la intrarea în peșteră. Liderii religioși, îngrijorați că trupul lui Isus poate fi furat, au cerut ca un detașament de soldați romani să facă de gardă în fața mormântului. Ei nu au dorit ca Isus să iasă de acolo!

Dar Isus a ieșit!

Când Isus atârna pe cruce, scepticii și criticii își băteau joc de El și spuneau: ”Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce, și vom crede în El!” (Matei 27:42). Dar Isus avea ceva mai important în plan și de aceea Isus a lăsat să fie îngropat timp de trei zile ca mai apoi să învie și să demonstreze lumii că El este Fiul Dumnezeului celui viu, că El este Mesia promisul, eliberatorul lui Israel și al întregii omeniri.

Toți cunoaștem această relatare. Dar este foarte important să ne aducem aminte că Paștele nu este doar un elogiu adus unui om bun, unui învățător religios ieșit din comun, care a trăit cu 2000 de ani în urmă. Paștele este o sărbătoare a faptului că El este în viață azi! Noi suntem dovada vie, și împreună cu noi, alți milioane de creștini care sărbătoresc Paștele. Pentru că la Paște, Isus a fost”dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților” (Romani 1:4).

info metanoia

serile dialogos dreapta

live

programul bisericii

live

predica din weekend copy

motive de rugaciune

youtube yahoo facebook

line