Viața socială (Coloseni 4:2-18)

viata-socialaCu fragmentul din această săptămână concluzionăm epistola apostolului Pavel către Biserica din Colose. Până în acest punct Pavel atinge în secțiunea practică a scrisorii lui aspecte personale și de familie legate de viața noastră. Înainte să încheie epistola el abordează și cel din urmă aspect, aspectul social. Apostolul îi îndeamnă pe cititori să se poarte cu înțelepciune față de cei de afară cu scopul de a-L face pe Hristos cunoscut.

„Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea.” (Coloseni 4:5)

Fiind creștini suntem implicit chemați să ne uităm „... nu la foloasele [noastre], ci la foloasele altora.” (Filipeni 2:4). Suntem chemați să investim în cei ce au deja o relație personală cu Dumnezeu și să asistăm creșterea lor spirituală. Suntem chemați să îl facem pe Hristos cunoscut celor care nu au o relație cu El prin atitudinea noastră, prin stilul nostru de viață și prin acțiunile noastre. Felul în care devenim martori eficienți ai lui Dumnezeu este amintindu-ne constant de faptul că o facem pentru El. „Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Coloseni 3:17). Totul se reduce la lucrarea pe care a făcut-o Hristos și nu la eforturile pe care noi le depunem. Putem fi martori eficienți doar atunci când Îi îngăduim lui Dumnezeu să lucreze în noi și prin noi, nu când încercăm prin forțe proprii.

Pavel se afla în temniță când a scris această epistolă. El nu a căutat să fie eliberat deși probabil că își dorea lucrul acesta. Mai degrabă Pavel a dorit să fie folosit de Dumnezeu în contextul în care el se afla. Pavel a căutat oportunități de slujire, nu oportunitatea de a fi în libertate. În alte cuvinte apostolul a considerat prioritară chemarea lui Dumnezeu nu dorințele și nevoile lui personale. Cu o astfel de atitudine putem vedea mult mai ușor ocazile de slujire pe care Domnul ni le pune în față și nu doar cele prin care ne implinim propriile ambiții.

Atunci când atitudinea noastră este una corectă întreaga noastră ființă este concentrată pe Dumnezeu, putem fi de folos celor din jurul nostru în mod concret și eficient. Cuvintele și faptele noastre vor întruchipa dragostea și grija lui Dumnezeu pentru oameni. Relațile și conversațile noastre vor reflecta caracterul și principiile Domnului pentru că viața noastră este închinată Lui. Oamenii vor observa aceste lucruri. Unii ne vor ignora dar alții vor vedea pe Hristos în noi și vor fi atinși de puterea Duhului Său Sfânt care lucrează prin noi, cei care am acceptat să fim unelte în mâna lui Dumnezeu pentru slava și gloria Lui.

„ ... Harul să fie cu voi! Amin.” (Coloseni 4:18)

info metanoia

serile dialogos dreapta

live

programul bisericii

live

predica din weekend copy

motive de rugaciune

youtube yahoo facebook

line