Purtarea în Hristos (Coloseni 3:1-17)

purtarea in cristos            Cu fragmentul din Coloseni în care am ajuns în această săptămână facem trecerea de la secțiunea doctrinară a epistolei apostolului Pavel către Coloseni la secțiunea practică. Diviziuni similare, concepute în două părți – una doctrinară și una practică – se mai găsesc în epistolele lui Pavel către Romani, Galateni și Efeseni. Secțiunea este compusă în mare parte din sfaturi cu privire la felul în care trebuie să trăim viața creștină. Dacă întoarcem în Vechiul Testament, în Exod și Deuteronom, nu găsim sfaturi și îndemnuri, ci doar legi. Diferența între abordarea lui Pavel și cea din Vechiul Testament constă în aceea că Pavel începe în Coloseni explicând  cititorilor săi să nu caute împlinirea Legii pentru a câștiga bunăvoința lui Dumnezeu, fiindcă bunăvoința lui Dumnezeu a fost arătată deja prin lucrarea lui Hristos. De aceea Pavel începe capitolul trei aducând aminte Colosenilor de realitatea în care trăim, care este rezultatul a ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi. Faptele bune sunt consecința mântuirii noastre, NU cauza ei, dar faptele bune nu sunt opționale, ci efectul unei pocăințe autentice.

„Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu  în Dumnezeu” (Coloseni 3:3)

            După cum am spus, Pavel și-a început capitolul cu câteva adevăruri fundamentale. Unul dintre aceste principii se găsește chiar în versetul trei, citat mai sus. Viața noastră este ascunsă cu  Hristos în Dumnezeu. Auzim adesea că în Hristos suntem iertați dar nu prea des că, împreună cu El suntem ascunși în Dumnezeu. Cum adică „ascunși”?

            O posibilă explicație este că păcatele noastre care ne osândeau înaintea lui Dumnezeu sunt acum „ascunse” de privirea Lui. Neprihănirea perfectă și sângele care a curs pe crucea lui Hristos acoperă păcatele și eșecurile noastre. Acum când Dumnezeu privește spre noi, El alege să vadă viața lui Hristos și nu a noastră. John MacArthur enunță acest adevăr în felul următor: „Pe cruce, Dumnezeu Tatăl L-a tratat pe Hristos ca și cum ar fi trăit viața noastră. Și acum, din pricina a ceea ce a făcut Isus, Dumnezeu când privește la mine, mă tratează ca și când aș trăi viața lui Isus.” Așadar, următoarea dată când eșuăm știm că Dumnezeu acceptă mărturisirea și pocăința noastră pentru că întreaga noastră viață este „ascunsă” datorită jertfei substituente a Domnului Isus Hristos.

„Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a făcut.” (Coloseni 3:9-10)

            Lui Pavel, ca multora dintre noi îi plac listele. Scrisorile lui sunt presărate cu liste. În Coloseni capitolul trei găsim două liste foarte folositoare. Din nou ne întoarcem la primele patru versete unde Pavel ne aduce aminte cine suntem în Hristos și ne îndeamnă să umblăm după lucrurile de sus. Care sunt aceste lucruri de sus după care trebuie să umblăm? Listele lui Pavel ne dau răspunsul.

            Atunci când o persoană este convertită la credința în Isus, știm că ea este o creație nouă în Hristos. „ ... cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17) Dar mai știm că cele vechi nu dispar în grabă și cele noi nu vin fără efort. De aceea ne ajută să știm care sunt faptele caracteristice omului vechi care se luptă să se agațe de noi și cum arată omul cel nou în care ne transformăm. Pavel descrie ambele caracteristici în Coloseni trei, cele ale omului vechi și cele ale omului nou. Atunci când omul cel vechi iese la suprafața trebuie să alergăm la Hristos și la comunitatea din care facem parte, să ne pocăim de păcatele comise și să ne „dezbrăcăm” de ele. Prin harul lui Dumnezeu, cu ajutorul Duhului Sfânt, prin Cuvânt omul cel nou se manifestă tot mai mult în viețile noastre. Încă nu suntem perfecți, după cum spune Ioan, „Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El: pentru că îl vom vedea așa cum este.” (1 Ioan 3:2) dar va veni ziua când Hristos ne va face desăvârșiți după cum El este desăvârșit. Și până va veni acea zi, trebuie să ne luptăm cu omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou.

info metanoia

serile dialogos dreapta

live

programul bisericii

live

predica din weekend copy

motive de rugaciune

youtube yahoo facebook

line