Coloseni 1:24 - 2:5 - Bucuria în suferință

 
bucuria suferinta
 
„Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica.” (Coloseni 1:24)
 
            În secțiunea precendentă Pavel a scris despre supremația lui Hristos în toate lucrurile. Acum el merge mai departe: dacă Hristos este preeminent în toate lucrurile, el trebuie propovăduit ca atare. Însă propovăduirea lui Hristos nu poate fi făcută fără a plăti un preț. În versetul 24 Pavel vorbește despre preț propovăduirii lui Hristos, „Mă bucur acum în suferințele mele ...”. Vedem însă că Pavel consideră suferințele sale o motiv de bucurie.
 
            Probabil că învățătorii falși din Colose l-au ridiculizat pe Pavel în fața credincioșilor coloseni pentru că era închis în Roma.  Ei susțineau că suferințele lui Pavel sunt consecința unor nereguli în lucrarea lui de propovăduire, prin urmare colosenii nu trebuie să îl asculte. Este un argument vechi și bine cunoscut, l-am auzit și noi adesea: „Suferința este cauzată de păcat. Când cineva umblă cu adevărat cu Dumnezeu nu se poate să aibă parte de suferință, ci numai de binecuvântare.” Dar creștinii se află într-o luptă pe viață și pe moarte cu Satan, domnul și stăpânitorul veacului acesta, cu demonii lui și nu de puține ori cu oameni care nu numai că resping evanghelia lui Hristos ci adesea și persecută pe cei care o propovăduiesc. Prin urmare, credincioșii nu ar trebui să fie niciodată surprinși când au parte de suferință: „Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca ceva ciudat care a dat peste voi” (1 Petru 4:12); noi nu trebuie doar să credem în Dumnezeu ci și să fim pregătiți să suferim pentru El: „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El” (Filipeni 1:29)”. Există totuși situația în care uneori suferința este o dovadă a dreptei judecăți a lui Dumnezeu care ajută la sfințirea noastră pentru slava viitoare: „Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de Împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți.” (2 Tesaloniceni 1:5). Suferința este de asemenea o unealtă pe care Dumnezeu o folosește pentru răspândirea Evangheliei Lui (Filipeni 1:12-18). După cum Petru declară „dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă înveseliți și la arătarea slavei Lui.” (1 Petru 4:13), este o onoare și o bucurie să suferim pentru Hristos.
 
            Desigur suferința unui creștin pentru evanghelia lui Hristos nu este același lucru cu suferința binemeritată a unui făcător de rele (1 Petru 4:15).  Suferința lui Pavel a fost pentru Hristos și pentru Biserica Lui și nu era un semn că lucrarea lui Pavel nu este în regulă.  De aceea Pavel nu a fost rușinat de suferințele sale.  Pavel s-a bucurat în suferințele lui pentru că a văzut scop și valore în suferința de dragul lui Hristos și în răspândirea evangheliei. Pavel nu s-a temut de suferință ci a îndurat-o ca un bun ostaș al lui Hristos. El a înțeles ce trebuie să înțelegem și noi, și anume că atunci când dăm înapoi refuzând să suferim pentru Hristos într-un fel împiedicăm răspândirea evangheliei.

info metanoia

serile dialogos dreapta

live

programul bisericii

live

predica din weekend copy

motive de rugaciune

youtube yahoo facebook

line