Cu ajutorul programului de mai jos poți ciți întreaga Bibliei în 2017

PROGRAM DE CITIREA BIBLIEI 2017
IANUARIE FEBRUARIE   MARTIE   APRILIE
1 Gen 1‐2 Mt 1‐2 1 Ex 8‐9 Mc 8 1 Lev 21‐22 Lc 21 1 Dt 5‐6 Fapt 7
2 Gen 3‐4 Mt 3‐4 2 Ex 10‐11 Mc 9 2 Lev 23‐24 Lc 22 2 Dt 7‐8 Fapt 8
3 Gen 5‐6 Mt 5 3 Ex 12 Mc 10 3 Lev 25 Lc 23 3 Dt 9‐10 Fapt 9
4 Gen 7‐8 Mt 6 4 Ex 13‐14 Mc 11 4 Lev 26 Lc 24 4 Dt 11‐12 Fapt 10
5 Gen 9‐10 Mt 7 5 Ex 15‐16 Mc 12 5 Lev 27 In 1 5 Dt 13‐14 Fapt 11
6 Gen 11‐12 Mt 8 6 Ex 17‐19 Mc 13 6 Num 1 In 2 6 Dt 15‐17 Fapt 12
7 Gen 13‐15 Mt 9 7 Ex 20‐21 Mc 14 7 Num 2 In 3 7 Dt 18‐20 Fapt 13
8 Gen 16‐17 Mt 10 8 Ex 22‐23 Mc 15 8 Num 3 In 4 8 Dt 21‐22 Fapt 14
9 Gen 18‐19 Mt 11 9 Ex 24‐25 Mc 16 9 Num 4 In 5 9 Dt 23‐24 Fapt 15
10 Gen 20‐21 Mt 12 10 Ex 26‐27 Lc 1 10 Num 5‐6 In 6 10 Dt 25‐27 Fapt 16
11 Gen 22‐23 Mt 13 11 Ex 28 Lc 2 11 Num 7 In 7 11 Dt 28 Fapt 17
12 Gen 24 Mt 14 12 Ex 29‐30 Lc 3 12 Num 8‐9 In 8 12 Dt 29‐30 Fapt 18
13 Gen 25‐26 Mt 15 13 Ex 31‐32 Lc 4 13 Num 10‐11 In 9 13 Dt 31‐32 Fapt 19
14 Gen 27 Mt 16‐17 14 Ex 33‐34 Lc 5 14 Num 12‐13 In 10 14 Dt 33‐34 Fapt 20
15 Gen 28‐29 Mt 18 15 Ex 35‐36 Lc 6 15 Num 14 In 11 15 Ios 1 Fapt 21
16 Gen 30 Mt 19 16 Ex 37‐38 Lc 7 16 Num 15 In 12 16 Ios 2‐4 Fapt 22
17 Gen 31 Mt 20 17 Ex 39‐40 Lc 8 17 Num 16 In 13 17 Ios 5‐7 Fapt 23
18 Gen 32‐33 Mt 21 18 Lev 1 Lc 9 18 Num 17‐18 In 14 18 Ios 8‐9 Fapt 24‐25
19 Gen 34‐35 Mt 22 19 Lev 2‐4 Lc 10 19 Num 19‐20 In 15 19 Ios 10‐11 Fapt 26
20 Gen 36 Mt 23 20 Lev 5‐6 Lc 11 20 Num 21‐22 In 16 20 Ios 12‐13 Fapt 27
21 Gen 37‐38 Mt 24 21 Lev 7 Lc 12 21 Num 23‐24 In 17 21 Ios 14‐15 Fapt 28
22 Gen 39‐40 Mt 25 22 Lev 8‐9 Lc 13 22 Num 25‐26 In 18 22 Ios 16‐18 Rom 1
23 Gen 41‐42 Mt 26 23 Lev 10‐11 Lc 14 23 Num 27‐28 In 19 23 Ios 19‐20 Rom 2
24 Gen 43‐44 Mt 27‐28 24 Lev 12‐13 Lc 15 24 Num 29‐30 In 20 24 Ios 21‐22 Rom 3‐4
25 Gen 45‐46 Mc 1 25 Lev 14 Lc 16 25 Num 31 In 21 25 Ios 23‐24 Rom 5‐6
26 Gen 47‐48 Mc 2 26 Lev 15‐16 Lc 17 26 Num 32 Fapt 1 26 Jud 1 Rom 7
27 Gen 49‐50 Mc 3 27 Lev 17‐18 Lc 18 27 Num 33‐34 Fapt 2 27 Jud 2‐3 Rom 8
28 Ex 1 Mc 4 28 Lev 19-20 Lc 19-20 28 Num 35‐36 Fapt 3 28 Jud 4‐5 Rom 9‐11
29 Ex 2‐3 Mc 5   29 Dt 1 Fapt 4 29 Jud 6‐7 Rom 12‐13
30 Ex 4‐5 Mc 6   30 Dt 2‐3 Fapt 5 30 Jud 8 Rom 14‐15
31 Ex 6‐7 Mc 7   31 Dt 4 Fapt 6  
MAI   IUNIE   IULIE   AUGUST
1 Jud 9 Rom 16 1 2Sam 20‐21 2Tes 2‐3 1 1Cron 1 Apoc 20‐22 1 2Cron 35‐36 Ps 28
2 Jud 10‐11 1Cor 1 2 2Sam 22 1 Tim 1‐3 2 1Cron 2 Ps 1 2 Ezra 1‐2 Ps 29
3 Jud 12‐14 1Cor 2‐3 3 2Sam 23‐24 1 Tim 4‐6 3 1Cron 3‐4 Ps 2 3 Ezra 3‐5 Ps 30
4 Jud 15‐16 1Cor 4‐5 4 1Împ 1 2 Tim 1‐2 4 1Cron 5 Ps 3 4 Ezra 6‐7 Ps 31
5 Jud 17‐18 1Cor 6‐7 5 1Împ 2 2 Tim 3‐4 5 1Cron 6 Ps 4 5 Ezra 8‐10 Ps 32
6 Jud 19‐21 1Cor 8‐9 6 1Împ 3‐4 Tit 1‐3 6 1Cron 7 Ps 5 6 Neem 1 Ps 33
7 Rut 1 1Cor 10 7 1Împ 5‐6 Flm 7 1Cron 8 Ps 6 7 Neem 2‐3 Ps 34
8 Rut 2‐4 1Cor 11 8 1Împ 7 Evr 1‐3 8 1Cron 9‐10 Ps 7 8 Neem 4‐6 Ps 35
9 1Sam 1‐2 1Cor 12‐13 9 1Împ 8 Evr 4‐6 9 1Cron 11 Ps 8 9 Neem 7 Ps 36
10 1Sam 3‐5 1Cor 14 10 1Împ 9‐10 Evr 7‐8 10 1Cron 12‐13 Ps 9 10 Neem 8‐9 Ps 37:1‐22
11 1Sam 6‐8 1Cor 15‐16 11 1Împ 11 Evr 9 11 1Cron 14‐15 Ps 10 11 Neem 10 Ps 37:23‐40
12 1Sam 9‐10 2Cor 1‐2 12 1Împ 12‐13 Evr 10 12 1Cron 16‐17 Ps 11 12 Neem 11 Ps 38
13 1Sam 11‐13 2Cor 3‐4 13 1Împ 14‐15 Evr 11 13 1Cron 18‐20 Ps 12 13 Neem 12‐13 Ps 39
14 1Sam 14 2Cor 5‐6 14 1Împ 16‐17 Evr 12‐13 14 1Cron 21‐23 Ps 13 14 Est 1‐2 Ps 40
15 1Sam 15‐16 2Cor 7‐8 15 1Împ 18 Iac 1‐2 15 1Cron 24‐25 Ps 14 15 Est 3‐5 Ps 41
16 1Sam 17 2Cor 9‐10 16 1Împ 19‐20 Iac 3‐5 16 1Cron 26‐27 Ps 15 16 Est 6‐10 Ps 42
17 1Sam 18‐19 2Cor 11‐13 17 1Împ 21‐22 1Pet 1‐2 17 1Cron 28‐29 Ps 16 17 Iov 1 Ps 43
18 1Sam 20‐21 Gal 1‐2 18 2Împ 1‐2 1Pet 3‐5 18 2Cron 1 Ps 17 18 Iov 2‐4 Ps 44
19 1Sam 22‐23 Gal 3‐4 19 2Împ 3‐4 2Pet 1‐3 19 2Cron 2‐4 Ps 18:1‐24 19 Iov 5‐6 Ps 45
20 1Sam 24‐25 Gal 5‐6 20 2Împ 5‐6 1In 1‐2 20 2Cron 5‐6 Ps 18:25‐50 20 Iov 7‐8 Ps 46
21 1Sam 26‐28 Efes 1 21 2Împ 7‐8 1In 3‐5 21 2Cron 7‐9 Ps 19:1‐6 21 Iov 9‐10 Ps 47
22 1Sam 29‐31 Efes 2‐3 22 2Împ 9‐10 2In,3In,Iuda 22 2Cron 10‐12 Ps 19:7‐14 22 Iov 11‐12 Ps 48
23 2Sam 1‐2 Efes 4 23 2Împ 11‐13 Apoc 1 23 2Cron 13‐15 Ps 20 23 Iov 13‐14 Ps 49
24 2Sam 3‐4 Efes 5‐6 24 2Împ 14‐15 Apoc 2‐3 24 2Cron 16‐18 Ps 21 24 Iov 15‐16 Ps 50
25 2Sam 5‐6 Fil 1‐2 25 2Împ 16‐17 Apoc 4‐6 25 2Cron 19‐20 Ps 22:1‐18 25 Iov 17‐19 Ps 51
26 2Sam 7‐9 Fil 3‐4 26 2Împ 18 Apoc 7‐9 26 2Cron 21‐23 Ps 22:19‐31 26 Iov 20‐21 Ps 52
27 2Sam 10‐11 Col 1‐2 27 2Împ 19‐20 Apoc 10‐12 27 2Cron 24‐25 Ps 23 27 Iov 22‐23 Ps 53
28 2Sam 12‐13 Col 3‐4 28 2Împ 21‐22 Apoc 13‐15 28 2Cron 26‐28 Ps 24 28 Iov 24‐26 Ps 54
29 2Sam 14‐15 1Tes 1‐2 29 2Împ 23‐24 Apoc 16‐17 29 2Cron 29‐30 Ps 25 29 Iov 27‐28 Ps 55
30 2Sam 16‐17 1Tes 3‐5 30 2Împ 25 Apoc 18‐19 30 2Cron 31‐32 Ps 26 30 Iov 29‐30 Ps 56
31 2Sam 18‐19 2Tes 1   31 2Cron 33‐34 Ps 27 31 Iov 31‐32 Ps 57
SEPTEMBRIE   OCTOMBRIE   NOIEMBRIE   DECEMBRIE
1 Iov 33‐34 Ps 58 1 Isa 10‐12 Ps 85 1 Ier 27‐29 Ps 112 1 Ezec 32‐33 Ps 121
2 Iov 35‐36 Ps 59 2 Isa 13‐14 Ps 86 2 Ier 30‐31 Ps 113 2 Ezec 34‐35 Ps 122
3 Iov 37‐38 Ps 60 3 Isa 15‐19 Ps 87 3 Ier 32 Ps 114 3 Ezec 36‐37 Ps 123
4 Iov 39‐40 Ps 61 4 Isa 20‐22 Ps 88 4 Ier 33‐34 Ps 115 4 Ezec 38‐39 Ps 124
5 Iov 41‐42 Ps 62 5 Isa 23‐25 Ps 89:1‐29 5 Ier 35‐36 Ps 116 5 Ezec 40‐41 Ps 125
6 Prov 1‐2 Ps 63 6 Isa 26‐28 Ps 89:30‐52 6 Ier 37‐38 Ps 117 6 Ezec 42‐44 Ps 126
7 Prov 3‐4 Ps 64 7 Isa 29‐30 Ps 90 7 Ier 39‐41 Ps 118 7 Ezec 45‐46 Ps 127
8 Prov 5‐6 Ps 65 8 Isa 31‐33 Ps 91 8 Ier 42‐44 Ps 119:1‐8 8 Ezec 47‐48 Ps 128
9 Prov 7‐8 Ps 66 9 Isa 34‐36 Ps 92 9 Ier 45‐47 Ps 119:9‐16 9 Dan 1 Ps 129
10 Prov 9‐10 Ps 67 10 Isa 37‐38 Ps 93 10 Ier 48 Ps 119:17‐24 10 Dan 2‐3 Ps 130
11 Prov 11‐12 Ps 68:1‐18 11 Isa 39‐41 Ps 94 11 Ier 49 Ps 119:25‐32 11 Dan 4‐5 Ps 131
12 Prov 13‐14 Ps 68:19‐36 12 Isa 42‐43 Ps 95 12 Ier 50 Ps 119:33‐40 12 Dan 6‐7 Ps 132
13 Prov 15‐16 Ps 69:1‐18 13 Isa 44‐45 Ps 96 13 Ier 51‐52 Ps 119:41‐48 13 Dan 8‐9 Ps 133
14 Prov 17‐18 Ps 69:19‐36 14 Isa 46‐48 Ps 97 14 Plâng 1 Ps 119:49‐56 14 Dan 10‐12 Ps 134
15 Prov 19‐20 Ps 70 15 Isa 49‐51 Ps 98 15 Plâng 2‐3 Ps 119:57‐64 15 Osea 1 Ps 135
16 Prov 21‐22 Ps 71 16 Isa 52‐55 Ps 99 16 Plâng 4‐5 Ps 119:65‐72 16 Osea 2‐5 Ps 136
17 Prov 23‐24 Ps 72 17 Isa 56‐58 Ps 100 17 Ezec 1‐3 Ps 119:73‐80 17 Osea 6‐9 Ps 137
18 Prov 25‐26 Ps 73 18 Isa 59‐62 Ps 101 18 Ezec 4‐6 Ps 119:81‐88 18 Osea 10‐14 Ps 138
19 Prov 27‐28 Ps 74 19 Isa 63‐66 Ps 102 19 Ezec 7‐9 Ps 119:89‐96 19 Ioel 1‐3 Ps 139
20 Prov 29‐31 Ps 75 20 Ier 1 Ps 103 20 Ezec 10‐11 Ps 119:97‐104 20 Amos 1‐5 Ps 140
21 Ecl 1‐3 Ps 76 21 Ier 2‐3 Ps 104 21 Ezec 12‐13 Ps 119:105‐112 21 Amos 6‐9 Ps 141
22 Ecl 4‐6 Ps 77 22 Ier 4‐5 Ps 105:1‐25 22 Ezec 14‐15 Ps 119:113‐120 22 Obad,Iona 1‐4 Ps 142
23 Ecl 7‐9 Ps 78:1‐39 23 Ier 6‐7 Ps 105:26‐45 23 Ezec 16 Ps 119:121‐128 23 Mic 1‐3 Ps 143
24 Ecl 10‐12 Ps 78:40‐72 24 Ier 8‐9 Ps 106:1‐23 24 Ezec 17‐18 Ps 119:129‐136 24 Mic 4‐7 Ps 144
25 Cânt 1‐4 Ps 79 25 Ier 10‐12 Ps 106:24‐48 25 Ezec 19‐20 Ps 119:137‐144 25 Naum 1‐3 Ps 145:1‐9
26 Cânt 5‐8 Ps 80 26 Ier 13‐14 Ps 107:1‐22 26 Ezec 21‐22 Ps 119:145‐152 26 Hab 1‐3 Ps 145:10‐21
27 Isa 1 Ps 81 27 Ier 15‐17 Ps 107:23‐43 27 Ezec 23 Ps 119:153‐160 27 Țef 1‐3,Hag 1‐2 Ps 146
28 Isa 2‐4 Ps 82 28 Ier 18‐20 Ps 108 28 Ezec 24‐26 Ps 119:161‐168 28 Zah 1‐5 Ps 147
29 Isa 5‐7 Ps 83 29 Ier 21‐22 Ps 109 29 Ezec 27‐28 Ps 119:169‐176 29 Zah 6‐9 Ps 148
30 Isa 8‐9 Ps 84 30 Ier 23‐24 Ps 110 30 Ezec 29‐31 Ps 120 30 Zah 10‐14 Ps 149
  31 Ier 25‐26 Ps 111   31 Mal 1‐4 Ps 150

Pentru versiunea PDF click aici.

line